petak, 27. siječnja 2012.

Noć Muzeja - Zadar


 Izložbeni paviljon Gradska loža
Zadarska stara riva 1953-1983.
(Vicko Zaninović)


                                                                    
Arheološki muzej
Narodni muzej


Renesansni namještaj Kneževa palača
Projekcija filma "Condura Croatica"